16/04/2024

100 jaar biologisch dynamische landbouw

een vierpersoonshuishouden en een voetbalveld
 

Liesbeth Staat en Sigrid Kaag

De Biologisch Dynamische landbouw bestaat 100 jaar. In het jubileummagazine van de BD vereniging verschenen een aantal berekeningen van Economische Zaken en Zo, aan de hand van de metafoor van een voetbalveld: het landbouwoppervlak dat een vierpersoonshuishouden in een jaar gebruikt.

Bij deze een korte toelichting waar de rekenkundige onderbouwing te vinden is:

- Een Nederlander gebruikt volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) jaarlijks gemiddeld 0,2 hectare landbouwgrond om in zijn behoefte aan voedsel te voorzien.
- Een standaard voetbalveld is 0,7 hectare.  Vier volwassen gebruiken 0,8 hectare. Een vierpersoonshuishouden van twee volwassen en twee kinderen zal iets minder eten.
- Overstappen naar biologische zuivel heeft veel positieve impact op de grond. Het scheelt de helft aan stikstof vergeleken met intensieve landbouw. In 'stikstof en biologische melk' is de onderbouwing te vinden.

- De schrikbarende achteruitgang van de natuur en de voordelen van de BD en biologische landbouw om dit te keren worden uitgebreid onderbouwd in 'biologische landbouw en biodiversiteit'. Ook wordt er stilgestaan bij de noodzaak om aanvullend natuurinclusieve normen op te stellen zoals zichtbaar in het keurmerk van de Vogelbescherming.

- In het artikel over biodiversiteit wordt dieper ingegaan op het gebruik van soja uit Brazilië in veevoer in de intensieve landbouw. (Omgerekend: een half basketbalveld per jaar per consument)

Tot slot: niet alle problemen zijn hiermee opgelost. Minder en beter consumeren kent vele gezichten. Het mooie van de tekening is dat je als consument extra gemotiveerd kunt raken om zelf verder te onderzoeken hoe je met je 'eigen' grond het beste kunt omgaan.
 


Deel dit artikel: