VERMINDEREN ONGELIJKHEID

Na een selectie van Kapitaal & Ideologie te hebben gemaakt, vroeg ik me af wat je zoals kunt doen om de scheve inkomens- en vermogensverdeling te verminderen. Op basis van Piketty's inzichten is een overzicht gemaakt met mogelijke beleidsmaatregelen om de positie van de 'onderste' 50% te verbeteren door een vermogensoverdracht van de bovenste 1% in gang te zetten.
Vervolgens kwam de vraag in beeld wat je zelf met je eigen kapitaal hieraan zou kunnen bijdragen. Daartoe is het interessant om eerst eens je eigen inkomens- en vermogenspositie te bepalen. Daarna wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden om gerichter met je geld om te gaan.
 

Mogelijke maatregelen 1

Mogelijke maatregelen 2

Bepaal je eigen inkomens- en vermogenspositie

Wat kun je zelf doen aan ongelijkheid?
1. geef eens wat weg

Wat kun je zelf doen aan ongelijkheid?
2. koopkracht de basis


Wat kun je zelf doen aan ongelijkheid?
3. koopkracht: van Fairphone tot ultrafast fashion