OVER PIKETTY

Thomas Piketty (1971) is een Franse econoom, gespecialiseerd in welvaarts- en inkomensongelijkheid. Hij is professor (directeur d'études) aan de School for Advanced Studies in the Social Sciences (EHESS), associate chair aan de Paris School of Economics en Centennial professor aan het International Inequalities Institute, dat deel uitmaakt van de London School of Economics (LSE).

Thomas Piketty 2014

Thomas Piketty, foto uit 2014

Piketty werd wereldberoemd met zijn boek Capital in the Twenty-First Century (2013) dat de nadruk legt op de concentratie en verdeling van rijkdom in de afgelopen 250 jaar. Het boek stelt dat het rendement van het kapitaal in de ontwikkelde landen aanhoudend groter is dan het rendement van de economische groei, en dat dit in de toekomst zal leiden tot een toename van de ongelijkheid van de rijkdom. In 2019 werd zijn boek Capital and Ideology gepubliceerd, dat zich richt op de inkomensongelijkheid in verschillende samenlevingen in de geschiedenis.