EEN COMpacte geschiedenis
van vermogensongelijkheid

Overzicht Thomas Piketty Kapitaal en Ideologie


Begin 2020 verscheen de Nederlandse vertaling van 'Capital & Ideology', de opvolger van 'Capital in the 21st Century' (2013).
De kloeke 1100 pagina's zijn hier bewerkt tot 10 korte artikelen.
Het is zo als het ware een geschiedenis van de vermogensongelijkheid in een notendop.
De toekomst mocht ook niet ontbreken: zie de conclusies en aansluitend een aantal mogelijke maatregelen.
Tevens wordt onderzocht wat je zelf eventueel zou kunnen bijdragen aan het verminderen van de huidige scheve verhoudingen (klik hier voor een overzicht).


Deel deze pagina: