Begin 2020 verscheen de Nederlandse vertaling van 'Capital & Ideology', de opvolger van 'Capital in the 21st Century'.
Voor deze site is een selectie gemaakt in de vorm van een reeks korte artikelen.
De artikelen bieden een compact overzicht van de door Piketty geschetste geschiedenis van sociaal-economische ongelijkheid in afgelopen 250 jaar.